Ønsker du at udleje
Logo

Skal du leje din ejendom ud, kan vi hjælpe med til at finde en lejer, udfærdige lejekontrakt og sikre dig en tryg udlejning.


Pakke og prisliste pr. ejendom:


Pakkeløsning 1.


Isætning af annonce i avis.

Gratis annoncering på www.jk-boligudlejning.dk

Seks fremvisninger, herefter betales 100,- pr. fremvisning.

Vurdering af muligheden for udlejning samt prisfastsættelse af ejendommen.

Udfyldelse af lejekontrakt.

Indflytningsrapport samt aflæsning af forbrugsmålere.


Pris. 7 % af første års leje, dog minimum 3500,00 + moms

betales ved underskrivelse af lejekontrakt.

25% af dette beløb, betales ved indgåelse af aftale om valg af pakkeløsning mellem udlejer og JK boligudlejning. Dog minimum 1000,00 + moms. Dette beløb modregnes ved underskrivelse af lejekontrakt.


Pakkeløsning 2.


Pakkeløsning 1 +

Indflytningsrapport/udflytningsrapport samt aflæsning af forbrugsmålere. Indrapportering til el, vand og varmeværker for oprettelse af ny forbruger.

Mellemled mellem lejer/udlejer.

En årlig gennemgang af det udlejede med lejer og udlejer.

Årlig rapport for afregning af a/conto forbrugsafgifter.

Pris: 4500,00 + moms årligt, afregnes halvårligt.


Pakkeløsning 3.


Pakkeløsning 1 + 2 +


Herudover kan der tilbydes viceværtsydelser, iflg. aftale mellem udlejer og JK boligudlejning, i tilknytning til lejemålet.

275,- + moms. pr. time excl. materialer, afregnes månedligt.


Kontakt: Revisor Jørgen Eriksen tlf. nr. 40 87 22 01, eller jkboligudlejning@hotmail.com

Copyright © All Rights Reserved - JK-Boligudlejning & Ejendomsservice